Bezpieczna praca na budowie

Inne

Ilość zagrożeń czyhających na pracowników branży budowlanej, jest całkiem spora – w zależności od specjalizacji. Pracownicy konstrukcyjni i wykończeniowi bardzo często pracują na wysokościach, więc ich wyposażenie musi być kompletne i w jego skład wchodzą już nie tylko rękawice robocze budowlane, kaski i hełmy czy kamizelki odblaskowe. Bardzo ważne jest także obuwie robocze lub uprzęże, za pomocą których pracownicy fizyczni mogą bezpiecznie wczepić się w elewację lub rusztowanie i wykonywać tam najtrudniejsze prace bez ryzykowania upadkiem.

Sprzęt niezbędny do pracy

Brak takiego wyposażenia jest nie tylko dowodem lekkomyślności, ale może być przy okazji powodem nałożenia ogromnych kar – zazwyczaj na pracodawcę, który nie dopilnował odpowiedniego wyposażenia swoich pracowników. Jednak rękawice robocze budowlane nie należą do tak kosztownych i istotnych elementów zabezpieczenia pracownika, by ich brak mógł powodować jakiekolwiek konsekwencje. Jedynymi, choć bardzo poważnymi konsekwencjami wykonywania prac budowlanych bez rękawic ochronnych, może być znaczące osłabienie zdrowia dłoni i rąk, które będą w ten sposób wystawiane na ciągłe oddziaływanie czynników zewnętrznych.

Odpowiednie wyposażenie na budowie

Na placu budowy nie brakuje pyłu i kurzu, często będącego mieszanką najróżniejszych, mniejszych i większych cząsteczek oraz związków chemicznych. Ich wcieranie w skórę i naskórek może na przestrzeni wielu tygodni czy miesięcy pracy zaowocować chociażby stanami zapalnymi, więc rękawice robocze budowlane przede wszystkim chronią samego pracownika przed długotrwałą ekspozycją na szkodliwe substancje. Aby jednak pracownicy chcieli korzystać z oferowanych im rękawic, powinny być one jakościowe, komfortowe i wygodne.